понеделник, 12 май 2014 г.

"Граматика на цивилизациите" - Фернан БроделНякои от вас може би са запознати вече с творчеството на Бродел, с книги като: "Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II"; "Материална цивилизация - Том 1 и 2"; и "Световното време", но за хора като мен, които са пропуснали тези забележителни трудове, остава да се надяваме на преиздаване (цените им на старо са астрономически) или издаване на нещо ново. За моя радост, от "Изток-Запад" са се постарали да ни зарадват с "Граматика на цивилизациите" - книга, която се превежда за първи път на български език. Ето и официалната анотация:

"Очевидната многобройност на обясненията на историята, тяхното раздалечаване между различни гледни точки, дори противоречията им всъщност се съгласуват в една диалектика, свойствена на историята, основана на разнообразието на самите исторически времена: бързо време на събитията, проточено време на епизодите, забавено, мързеливо време на цивилизациите. Може да се остане в границите на едно или друго историческо време всеки път, когато става въпрос за отделно изследване. Обаче всеки опит за глобално историческо обяснение – каквато е историята на цивилизациите – задължава да умножим тези фотографии, различни по времето на тяхното заснемане, после да съберем отново тези многобройни времена и образи в единство, както цветовете на слънчевия спектър, надлежно размесени, възстановяват – задължително – бялата светлина".

Всъщност, анотацията не е много информативна, така че ще поясня за какво става въпрос. Книгата е опит да се напише учебник по история за висшите гимназиални курсове. Бродел, който е считан за един от най-големите историци на 20 век, винаги се е борил срещу установената френска образователна система. Първите 40 страници на книгата (които ми се сториха безбожно скучни) обстойно обясняват историческата действителност и мотивите, които авторът е имал, за да започне този труд. Целта на Бродел е да се постигне един по-обширен прочит на историята, да може в самия предмет да се разглеждат социологическите, антропологически, географски, културни и технологични явления, които са били неизменна част от човешкото развитие.

Бродел фокусира книгата си върху великите "живи" цивилизации, като описва характеристиките на всяка една от тях и тяхното развитие през годините. Първата част на книгата се фокусира върху неевропейските цивилизации - мюсюлманския свят, Африка и Далечният изток; а след това се обръща внимание и на европейските такива - Европа, Америка и Русия. Книгата е изключително информативна, като това ясно разделение дава възможност да се чете избирателно. Можете спокойно да обърнете внимание само върху един от разделите, но имайте предвид, че това едва ли ще е достатъчно, за да постигнете желаните познания. Книгата цели единствено да ви запознае с материята, да подбуди интереса ви, но в никакъв случай не е достатъчна сама по себе си.


Първата част от книгата ми беше повече от интересна, тъй като познанията ми за развитието и разпространението на исляма през средните векове са наистина ограничени. Бродел защитава тезата, че ислямът и мюсюлманският свят като цяло, са вторична цивилизация. Както християнството наследява Римската империя, така и ислямът завладява Близкия изток - "най-старият кръстопът на хора и цивилизовани народи на света". Авторът ни припомня забележителната история, която е имал този регион, както и непрестанното му взаимодействие с останалия свят. А моментът, в който започват първите арабски завоевания е повече от подходящ, поради гръцкото християнско присъствие от запад, както и религиозните вътрешни смутове.

Отделя се внимание и на проблемът със слабата урбанизация на този регион, както и на бедуинския начин на живот, който според автора благоприятства за светкавичното разпространение на новата религия. Тъй като Бродел е специалист по темата за Средиземноморския свят, няма как да не обърне внимание на влиянието му за тази цивилизация. Въпреки че ислямът завладява по-голямата част от Средиземно море, Византия все пак успява да запази Егейско, Черно и Адриатическо море - важни търговски пътища за пренасяне на дървесина, сол и жито в служба на могъщата Византия. По-късно, по времето на кръстоносните походи, ислямът ще изгуби цялото си влияние, превръщайки се в изцяло сухоземна империя. А след това ще дойдат монголците...

Не се плашете от усуканата и трудна за проследяване мисъл на Бродел в уводните страници. По-нататък книгата е достатъчно четима, за да може да задържи вниманието ви за дълъг период от време. Оформлението е чудесно, преводът също. Има приложени карти, а обяснителни бележки не са необходими. Препоръчвам книгата на всеки, който се интересува поне малко от история.

Издателство: "Изток-Запад"

Други рецензии:
Pulp fiction each other
Откъс в Култура

Харесайте ме във facebook :p

Няма коментари:

Публикуване на коментар